Share

Bira Göbeğinden Kurtulmak İçin Workout

Bira Göbeğinde kurtulmak ve çok daha fit bir mideye sahip olmak için en sevdiğin birayı sipariş etmekten vazgeçmen gerekmiyor! Bu 6 maddelik Workout şişkin mideni yok edecek!

Share on Pinterest
Paylaş.


Submit

1- Machine-Ball Workout

1A- Clean And Press
Set: 3
Tekrar: 10
Dinlenme: 0

1B- Situp and Throw
Set: 3
Tekrar: 10
Dinlenme: 60 sn

2A- Mountain Climber
Set: 2
Tekrar: 20 (Her bacak için)
Dinlenme: 0 sn

2B- Close Grip Push-Up
Set: 2
Tekrar: 15
Dinlenme: 20 sn

3A- Bulgarian Split Squat
Set: 2
Tekrar: 10
Dinlenme: 0 sn

3B- Seated Knee Tuck
Set: 2
Tekrar: 10
Dinlenme: 60 sn

2- Body Weight Workout

1- Jump Squat
Tekrar: 10
Dinlenme: 0 sn

2- Pull Up
Tekrar: 10
Dinlenme: 0 sn

3- Dip
Tekrar: 10
Dinlenme: 0 sn

Toplamda 10 tur yapılacak. 

3- Body Weight Workout 2

1A- Bear Crawl
Set: 3
Tekrar: 50 adım
Dinlenme: 0

1B- Crab Walk
Set: 3
Tekrar: 50 adım
Dinlenme: Gerektiği kadar

2- Parallel Bar Hand Walk
Set: 5
Tekrar: Başından sonuna kadar
Dinlenme: Gerektiği kadar

3A- Forward Sptint
Set: 5
Tekrar: 50 Mt.
Dinlenme: 0

3B- Backward Sprint
Set: 5
Tekrar: 50 Mt
Dinlenme: Gerektiği kadar

4- Rowing Machine Workout

İnterval antremanı sırası gibi yapın.

100 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
200 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
300 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
400 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
500 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
400 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
300 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
200 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen
100 Mt Kürek Çek / 30 Sn. Dinlen

5- Total Body Cardio Workout

Cardio 1

A- Overhead Lunge
Tekrar: 10 (Her iki taraf için)
Dinlenme: 0

B- Skydiver Lunge
Tekrar: 12
Dinlenme: 0

C- Glute Bridge
Tekrar: 12
Dinlenme: 30 Sn.

Cardio 2

A- Sumo Squat
Tekrar: 15
Dinlenme: 0

B- Pike Pushup
Tekrar: 12
Dinlenme: 0

C- Frog Thurst
Tekrar: 10
Dinlenme: 30 Sn.

6- Sprint Workout

Warm Up
Isınmak için 3-7 Dk arası hafif jogging yapın

Spring
8-10 hız arasında 2000-4000 Mt arası koşun